gift Fonds Father Dave

Een bericht van Father Dave naar aanleiding van de gift die gedaan is van de opbrengst van de collecte met het 12,5 jarig jubileum van parochie St. Jan de Doper – Vecht en Venen.

Father Dave heeft van onze gift een schenking gedaan aan de vrouwenvereniging van Dinadiawan.