Gied ten Berge doctor in de theologie

Afgelopen zomer promoveerde onze mede-parochiaan Gied ten Berge in Tilburg tot doctor in de theologie.

Hij deed dat met een proefschrift over een nieuw type pelgrimeren naar het Heilige Land. Hierbij staat pelgrimeren als ‘vredesmissie” naar plaatsen die verontrusten voorop. Ook het ontmoeten en bemoedigen van mensen in de verdrukking, in het bijzonder Palestijnse mede-christenen heeft een speciale plaats. Eigenlijk zijn dit al heel oude motieven, als je bijvoorbeeld denkt aan de apostelen die al pelgrimeerden ‘met een missie’ en voor wie de ontmoeting met andere volgelingen van Jezus het belangrijkste was. Bij dit nieuwe type pelgrimeren gaat het ook om die ontmoeting en om het zelf willen veranderen in morele zin door het aangaan van een duurzame relatie met slachtoffers van de geschiedenis.

Op 10 november jl. nam bisschop Herman Woorts na de Eucharistieviering in de Verrijzeniskerk in Maarssenbroek het boek in ontvangst. De bisschop is momenteelvan onze parochie, maar is in de Bisschoppenconferentie ook de verantwoordelijke voor de bedevaarten en pelgrimages.

U kunt de dissertatie van Gied ten Berge bij hem zelf aanvragen: . De prijs bedraagt €20,-