Geloofsgemeenschap Johannes de Doper

Belangrijk!!

Rondom de kerst zijn er een aantal veranderingen, zeker wat betreft aanvangstijden. Deze kunt u vinden onder vieringen.

Kerstavond is er één viering met een koor om 19.00 u. Deze is alleen te volgen via de livestream of de radio. Voor de beide kerstdagen (11.00 u) dient u plaatsen te reserveren. Om ieder gelijke kansen te geven kan men voor één viering “boeken”, en de mogelijkheid daartoe is op donderdag 23 december tussen 09.00 en 12.00 u op het parochiecentrum of via de telefoon. 0297-281235. De anderhalve meter is nog steeds van kracht, we kunnen niet alle plaatsen gebruiken. Mondkapje is verplicht.