Gebed


De bis­schop­pen doen een oproep aan alle mensen om te bid­den voor de mensen die zijn geïnfec­teerd door het corona­vi­rus en de mensen die aan de gevolgen zijn overle­den.

Gebed