‘Garageverkoop’ (Kringloop Breukelen) gesloten.

In de vorige ONE en ‘Los’bandig heeft u al het nodige kunnen lezen over de voorgenomen sluiting van de ‘Garageverkoop’ op 30 september. Inmiddels zijn we die datum gepasseerd en is de vertrouwde aanblik (zie foto) verleden tijd. Zaterdag 30 september hebben nog velen een
laatste slag geslagen in de winkel. Mede door de ruime aandacht in de media was de toeloop groot. O.a Radio M Utrecht en het Algemeen Dagblad hebben er aandacht aan besteed.

In het bericht in het AD stond echter een onjuistheid, die we hier graag recht willen zetten. Er stond o.a. “De Kringloop zamelde altijd geld in voor de renovatie van de Johannes de Doperkerk. Maar nu deze verkocht is, hebben de vrijwilligers enz. Dit is niet juist, de kerk is nog niet verkocht. Het zal u bekend zijn dat er al geruime tijd sprake is van het sluiten van de kerk (aan de eredienst onttrekken, zoals dit officieel heet) en tot verkoop over te gaan. Zoals in eerdere publicaties vermeld zal dit pas, volgens de huidige planning, eind 2025 het geval zijn