Emeritus pastoor W.C. Vernooij overleden


Te Muiderberg is op 30 april overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Cornelis Vernooij, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Werkhoven op 7 oktober 1936. Na zijn priesterwijding op 23 juli 1961 was hij achtereenvolgens kapelaan te Soest, Didam, Amersfoort en Arnhem.

Op 10 maart 1978 werd hij benoemd tot pastor en deservitor van de H. Jacobusparochie te Lopik-Cabauw. Met ingang van 1 november 1987 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Hart van Jezusparochie te Vinkeveen. Op 1 november 2007 ging hij met emeritaat.

“Het priesterleven van Wim Vernooij werd gekenmerkt door de woorden eenvoud en trouw. Wim leefde sober en met een zekere eenvoud van hart. Hij was wars van grote woorden of gebaren,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verstuurd. “Trouw was hij in het dagelijks bidden van de getijden, de verzorgde viering van de liturgie van de Kerk en het bezoeken van zieken en mensen die gebukt gaan onder de last van de ouderdom. In zijn preken putte hij voortdurend uit de rijke bronnen van de Heilige Schrift en de Traditie van de Kerk.”
Wim Vernooij bleef als parochiepriester betrokkenheid tonen bij de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, onder meer heel praktisch door zijn medewerking aan de pastorale stage. Kardinaal Eijk: “Als emeritus-pastoor bleef hij zich in de parochie St. Jan de Doper inzetten voor het parochiepastoraat totdat het vrij plotseling niet meer ging. De laatste jaren van zijn leven moest hij lichamelijk en geestelijk steeds meer inleveren. Hij droeg dit alles lijdzaam en zonder klagen, zich verbonden wetend met de Heer in de gestalte van de lijdende dienstknecht en dankbaarheid tonend voor de liefdevolle zorg en aandacht die hij in zijn toenemende afhankelijkheid ontving.”

De Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd op maandag 7 mei 2018 om 11.00 uur in de Heilig Hart van Jezuskerk, Kerklaan 2 te Vinkeveen. Aansluitend is de begrafenis op het parochiële kerkhof aldaar.

Klik hier voor het volledige overlijdensbericht.