Eerste Heilige Communie De Stichtse Vecht


Eerste Communie in de Stichtse Vecht.

Na een voorbereiding van drie maanden hebben zondag 19 mei 20 kinderen uit Stichtse Vecht hun Eerste Communie ontvangen in de H. Hartkerk in Maarssen.

In drie maanden hebben ze veel geleerd. Over het Joodse Pasen: God die zijn volk uit de slavernij bevrijdt, op weg naar een land waar mensen vrij zijn, goed voor elkaar, ‘het land voorbij de poort’. Over het Pasen met Jezus: Jezus die ons bevrijdt, niet van de Romeinen zoals de mensen hopen, maar van verdriet, onrecht en dood. Over delen met elkaar, dat van delen van liefde en vriendschap iedereen rijker wordt. Over dat Jezus er voor iedereen is, en met iedereen– ook met jou en mij – maaltijd wil houden. Als we zo ons leven delen, komt niemand tekort. Daarom ook deelden we voor zieke kinderen in ‘Make a wish’.

De kinderen hebben hun communieplantje gekregen, en ook hun eigen ‘wondersteen’ gemaakt. Beide symboliseren dat als we samen delen, er genoeg is voor alle mensen.

Leren, doen, zingen en plezier maken wisselden elkaar in de lessen af.

 

Pastoor Griffioen weet altijd de kinderen weer op hun gemak te stellen, en samen met pastor Jos er een prachtige viering van te maken.

Een week later waren wij in de Verrijzeniskerk in Maarssenbroek en deden bijna alle kinderen hun ‘tweede communie’.

We hopen jullie regelmatig terug te zien voor je ‘zoveelste communie’, om te blijven delen in geloof en vriendschap, in de liefde van God.