Een droom wordt werkelijkheid


‘De meeste dromen zijn bedrog’ zo zingt een lied. Maar sommige dromen worden werkelijkheid! Afgelopen maand waren we met een select gezelschap te gast bij pastoor Gerard Griffioen. Elk jaar gaat hij rondom het weekend van eerste advent, begin december, naar Canterbury en wordt daar telkens weer verrast door de natuurlijke manier waarop het geloof en het dagelijks leven in die stad elkaar vinden. Hij deelde met ons zijn droom:

In het winkelcentrum komt op zo’n typisch Engelse open bus de aartsbisschop aan. Rondom hem het korps van het Leger des Heils. Mensen die haastig (ook daar!) winkelen, houden in, staan even stil, luisteren naar een kort woord, mooie muziek en menigeen zingt mee.
Even vrede op aarde. Mensen die elkaar normaal voorbij lopen staan stil en vinden elkaar in die boodschap dat God onder mensen komt wonen. Het wonder van het Kind in Bethlehem.
Dagdromend denkt hij ‘dat kan toch ook bij ons’?!

Met mensen uit allerlei kerken zijn wij samen gekomen tijdens de zomer en hebben we gebrainstormd over hoe een volkskerstzang eruit zou kunnen zien…

En we gaan het gewoon doen op zondag 23 december!
Vanuit de Ontmoetingskerk in Wilnis én de Janskerk in Mijdrecht, waar we om 13 uur adventsliederen gaan zingen, gaan we achter de muziek van Concordia aan op weg.
Onderweg staan we even stil bij het winkelend publiek en zingen een paar kerstliederen om onze weg daarna te vervolgen. Wie wil, mag mee, haakt aan, iedereen is tenslotte welkom.

Bij de Johannes de Doperkerk , Driehuis, komen we samen en ontmoeten we elkaar op het plein. Tijdens de volkskerstzang die aanvangt om 15 uur zal een engel ons het evangelie aanreiken, Concordia begeleidt met de organist de samenzang en verzorgt de intermezzi, ds Erick Versloot opent, de locoburgemeester leest het evangelie, pastoor Gerard Griffioen houdt een overweging en ds Piet Ravensbergen sluit af.

We houden een collecte voor de stichting Human Aid in Greece waarin mensen uit de Ronde Venen zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen en waarover Wouter Nientker vertelt.

Daarna staat warme chocomel en glühwein klaar met een lekkere versnapering en krijgt iedereen een blijvende herinnering mee. En kunnen we dromen delen over hoe we verder op weg kunnen gaan met de boodschap van Kerst: Gods droom van vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft…: Komt allen tesamen!

‘De meeste dromen zijn bedrog’ zo zingt een lied. Maar sommige dromen worden werkelijkheid! Afgelopen maand waren we met een select gezelschap te gast bij pastoor Gerard Griffioen. Elk jaar gaat hij rondom het weekend van eerste advent, begin december, naar Canterbury en wordt daar telkens weer verrast door de natuurlijke manier waarop het geloof en het dagelijks leven in die stad elkaar vinden. Hij deelde met ons zijn droom:

In het winkelcentrum komt op zo’n typisch Engelse open bus de aartsbisschop aan. Rondom hem het korps van het Leger des Heils. Mensen die haastig (ook daar!) winkelen, houden in, staan even stil, luisteren naar een kort woord, mooie muziek en menigeen zingt mee.
Even vrede op aarde. Mensen die elkaar normaal voorbij lopen staan stil en vinden elkaar in die boodschap dat God onder mensen komt wonen. Het wonder van het Kind in Bethlehem.
Dagdromend denkt hij ‘dat kan toch ook bij ons’?!

Met mensen uit allerlei kerken zijn wij samen gekomen tijdens de zomer en hebben we gebrainstormd over hoe een volkskerstzang eruit zou kunnen zien…

En we gaan het gewoon doen op zondag 23 december!
Vanuit de Ontmoetingskerk in Wilnis én de Janskerk in Mijdrecht, waar we om 13 uur adventsliederen gaan zingen, gaan we achter de muziek van Concordia aan op weg.
Onderweg staan we even stil bij het winkelend publiek en zingen een paar kerstliederen om onze weg daarna te vervolgen. Wie wil, mag mee, haakt aan, iedereen is tenslotte welkom.

Bij de Johannes de Doperkerk , Driehuis, komen we samen en ontmoeten we elkaar op het plein. Tijdens de volkskerstzang die aanvangt om 15 uur zal een engel ons het evangelie aanreiken, Concordia begeleidt met de organist de samenzang en verzorgt de intermezzi, ds Erick Versloot opent, de locoburgemeester leest het evangelie, pastoor Gerard Griffioen houdt een overweging en ds Piet Ravensbergen sluit af.

We houden een collecte voor de stichting Human Aid in Greece waarin mensen uit de Ronde Venen zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen en waarover Wouter Nientker vertelt.

Daarna staat warme chocomel en glühwein klaar met een lekkere versnapering en krijgt iedereen een blijvende herinnering mee. En kunnen we dromen delen over hoe we verder op weg kunnen gaan met de boodschap van Kerst: Gods droom van vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft…: Komt allen tesamen!