Een dag(je) bij Maria


Vorig jaar vroeg iemand om ‘een dagje bedevaart naar Maria’. Voor heel wat mensen is een bedevaart van meerdere dagen, zoals we die kennen naar Banneux, Kevelaer en andere plaatsen, te veel om nog aan deel te kunnen nemen. Een dag, ’s ochtends opstappen en in de middag weer thuis, is een plezierig alternatief. Zo zijn we in de Mariamaand oktober 2017 met de bus naar Heiloo geweest: die ene vraag bracht ruim 30 mensen op de been!

Martien Leerentveld, die dit jaar ook lid geworden is van ons parochiebestuur, bleek bereid met zijn eigen ‘Martinustoursbus’ voor ons vervoer te zorgen; extra mooi, want er kon ook iemand mee die permanent in een rolstoel  zit.

Deze ‘dagtocht’ was een succes, met gelijk de ‘roep om meer’. Dit lijkt te gaan lukken en wel op woensdag 15 augustus, de feestdag van Maria tenhemelopneming.

We gaan dan naar de kerk in Renkum, die ook deze naam draagt. Het is een echte Mariaplaats geworden, met een omgang om de kerk en meer. Het precieze programma is nog in voorbereiding en mede afhankelijk van uw aanmeldingen; er is zeker een kerkdienst en een rozenhoedje. Vertrek vanaf ca 10.00 uur, diverse opstapplaatsen in onze St Jan de Doperparochie, uiterlijk 16.30 uur weer terug. De reiskosten zullen weer € 10,- per persoon bedragen. Bent u of kent u iemand die graag meegaat, meld u dit dan zo spoedig mogelijk bij ons Centraal Secretariaat of bij mij tel nr 0346/215866, josvanos6@kpnamail.nl.

Na aanmelding ontvangt u van mij alle verdere informatie. Van harte uitgenodigd, ook namens Martien,

Jos van Os