Een dag van wind, vuur en zegen

Op 1e Pinksterdag hoorden we dat de komst van de Heilige Geest gepaard ging met een gedruis uit de hemel alsof er een hevige wind opstak en heel het huis vulde. En dat er iets verscheen wat op vuur geleek en zich, in tongen verdeeld, op elk van de apostelen neerzette. Die adem van de Geest blaast ook ons aan; dat vuur van de Geest vuurt ook ons aan. De Geest laat zich niet opsluiten maar waait en brandt ook buiten de muren van de kerk. Aansluitend op de viering werd dit op het plein voor de kerk concreet zichtbaar in de zegen van de voertuigen, van auto tot fiets, van scootmobiel tot rollator en zelfs een wandelstok.

Wie oppervlakkig kijkt, ziet de zegening als het besprenkelen van spullen met wijwater. ‘Maar we zegenen geen spullen, maar de mensen die er gebruik van maken. We vragen Gods zegen over ons veilig onderweg zijn, over een veilige en behouden aankomst’ , aldus pastoor Den Hartog.

 

 

 

 

Na de zegen kreeg ieder een bidprentje van Sint Patrick, een Ierse monnik uit de 7e eeuw, met een gebed voor wie onderweg is:

De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen,
de Heer is achter u om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen,
de Heer is in u om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer omgeeft u als een beschermende muur
wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u om u te zegenen
Zo zegene u God vandaag, morgen
en tot in de eeuwen der eeuwen.

Voor meer beelden van deze bijzondere gebeurtenis: https://photos.app.goo.gl/QxJyBv5q3VaHnE3L6