diaconiën ondersteunen voedselbank De Ronde Venen


De diaconieën van verschillende kerken in de Ronde Venen steunen de Voedselbank. Dit kan door iedere maand een ander product in te zamelen binnen de gemeenten of jaarlijks één of meerdere grotere inzamelingen te houden. Daarnaast worden er jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd voor de mensen die gebruik maken van de voedselbank en zijn de opbrengsten van de collecten in de erediensten regelmatig voor de Voedselbank bestemd.

Vorig jaar hebben we voor het eerst vanuit het IKO een rondleiding in de Voedselbank in Mijdrecht georganiseerd. Deze is door meerdere mensen uit de Ronde Venen bezocht. Opnieuw willen we dit jaar een ieder in de gelegenheid stellen om de Voedselbank eens van binnen te bekijken en te ervaren dat de Voedselbank veel meer doet dan alleen het uitdelen van de bekende Voedselpakketten. Er is bijvoorbeeld ook een kledingbank en er wordt individuele ondersteuning geboden om er voor te zorgen dat iemand structurele veranderingen in de leefstijl kan aanbrengen. De organisatie in De Ronde Venen mag zich dan ook Voedselbank Plus noemen.

U bent van harte welkom op 5 november 2019 om 13.45 uur bij de Voedselbank in Mijdrecht. Opgeven kan tot en met donderdag 1 november bij Erika de Bruine, Ontmoetingskerk Wilnis

erikadebruinevanselm@gmail.com of 0297 274446.

Kunt u niet op eigen gelegenheid komen, dan kan er voor vervoer gezorgd worden.