Dag van het Jodendom

Uitnodiging – Dag van het Jodendom
Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane
Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden
een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:
Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap
Door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST)
Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd
Door: Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de
Universiteit van Tilburg (TST)
Datum: zondag 23 januari 2022
Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht
Aanvang: 15.00 uur
De bijeenkomst is gratis bij te wonen.
Gelieve u op te geven bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht:
of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 – 12.30 uur of 14.00 – 16.30 uur)
Van harte welkom!
Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter