Coronamaatregel: alle publieke vieringen t/m Pinksteren afgelast


Geachte lezer,

 

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.

Op de website van het Aartsbisdom Utrecht vindt u meer informatie over deze jongste maatregelen van de Nederlandse bisschoppen:

 

https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/