Clustervieringen


Op 2 februari 2020 zullen er op drie plaatsen in onze parochie vieringen plaatsvinden met telkens drie op elkaar gerichte geloofsgemeenschappen.

Een zondag niet naar je eigen kerk, moet dat nu? Nee, er MOET niets, maar het parochiebestuur en het pastoraal team, heeft in samenspraak met de locaties voor het jaar 2020 vier momenten aangewezen om samen te vieren, en we hopen dat u met ons mee wilt doen.

Die momenten zijn 2 februari, 21 juni, ergens in september en 29 november.

Op 21 juni is ons jaarlijkse parochiefeest en op 29 november is de sluiting van het Jaar van de Eucharistie, beide keren hopen we als één parochie te kunnen vieren in Mijdrecht/Wilnis.

Op 2 februari, en op een nader te bepalen datum in september, vieren we met drie geloofsgemeenschappen samen in een van de drie kerken van die gemeenschappen.

Het samen vieren betekent dat er op die momenten een Eucharistieviering kan zijn, dat de kerk meer gevuld is dan op andere zondagen, dat de druk op (leken)voorgangers en op de vrijwilligers een paar keer per jaar wat verminderd wordt, en dat we ervaren onderdeel te zijn van de St. Jan de Doperparochie, van een kerk die groter is dan ons eigen dorp of stad.

Zoals u uit onderstaand bijbelfragment kunt lezen, is dit samen vieren iets dat al door de eerste christenen werd gedaan, zij moesten vaak een eind reizen om een plek te vinden om samen te komen. Dit naar voorbeeld van Jezus die van stad tot stad trok om samen te komen met zijn volgelingen. En zelfs in onze tijd wordt er in vele landen heel wat afgereisd om naar de kerk te gaan. Zouden wij dat dan ook niet kunnen op een paar zondagen per jaar? Ook familiebezoek, boodschappen, of andere activiteiten zijn niet altijd naast de deur.

Voor vervoer kunnen we met elkaar zorgen, en de vieringen beginnen om 10.30 uur, dus ook zij die afhankelijk zijn van thuiszorg kunnen mee.

Het parochiebestuur en het pastoraal team hopen dat u bereid bent in 2020 vier keer met elkaar in groter vergand te vieren.

Als zusters en broeders in Christus zijn we familie van elkaar, wat is het dan mooi en goed om elkaar ook af en toe op te zoeken, niet alleen in eigen kerkgezin, maar tevens in het parochiële familieverband om het familiegevoel te versterken en samen te vieren.

 

Handelingen 2: 44 – 47 

Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. Ze verkochten hun bezittingen, en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God, en het hele volk had veel waardering voor hen.