Christelijk mannenkoor “IMMANUEL” 40 jaar


Op 24 januari 1978 werd het Christelijk Mannenkoor “IMMANUEL” opgericht door de enthousiaste  heren Brouwer en Dronkers.

In Wilnis bestond er toen nog geen mannenkoor. Na enkele opmerkingen hierover door de nieuwe hoofdonderwijzer van de Julianaschool Kees Dronkers, die een mannenkoor erg miste, ging het balletje aan het rollen. Al heel snel was er vanuit Wilnis en omgeving hiervoor grote belangstelling en kon op 24 januari 1978 gestart worden met de repetities in “De Schakel” achter de Gereformeerde kerk te Wilnis.  Dit onder de inspirerende en bezielende leiding van de eerste dirigent Niek Harmans uit Huizen.

Dat Immanuel 40 jaar later nog steeds een springlevende vereniging is had men toen  niet kunnen denken. Maar zie daar, het koor beleeft dit jaar haar 40 jarig bestaan en wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De koorleden zijn onder de bezielende leiding van Jan Verhoef hard aan het studeren om u een spetterend Jubileumconcert aan te bieden.

Een scala van bekende musici zal het koor begeleiden, maar ook solistisch zullen ze te horen zijn. Met name de jeugdige sopraan Sterre van Boxtel die o.a. begeleid zal worden door Martin Mans en Mark Brandwijk op orgel en piano.

Het concert wordt gehouden in de prachtige Johannes de Doper kerk te Wilnis/Mijdrecht op zaterdag 3 november a.s.  Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.

Toegang gratis. Ter bestrijding van de kosten zal er bij de uitgang een collecte worden gehouden.