Inloopochtenden

Een gezamenlijke activiteit van verschillende kerken zijn de inloopochtenden in het Bonifatiushuis op dinsdagochtenden (om de 14 dagen) van 9.30 tot 11.30 uur

Deze ochtenden zijn zeer gezellige contactochtenden waarbij, onder het genot van een kopje koffie of thee, kan worden bijgepraat en de laatste nieuwtjes kunnen worden uitgewisseld. Tevens worden er gezelschapsspelletjes gespeeld, zoals sjoelen, rummikub enz. waaraan iedereen vrijwillig kan deelnemen. Ook voor vervoer kan worden gezorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. R. Groenenberg, Titus Brandsmastraat 71, tel. 263232.