Boete en verzoening voor Pasen

Op Aswoensdag zijn we gestart met ons voor te bereiden op de verrijzenis van de Heer. Het is een tijd van vasten, een tijd van bezinning, van verlangen naar verzoening en het streven naar een nieuw begin met God. In de Bijbel lezen we dat God mensen die verkeerd hebben gehandeld, de kans wil geven om opnieuw te beginnen, dat zij zich bekeren en hun leven beteren.

Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, ontdekken gelovigen opnieuw of voor het eerst de heilzame werking van de biecht. Niet het dwangmatige en ‘het rijtje’ van vroeger, maar een open en volwassen gesprek over het leven: over kansen, teleurstellingen, falen en verlangen.
We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twijfelen. Deze is écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen om ons leven te beteren.

Ter voorbereiding op Pasen is er biechtgelegenheid

Op woensdag 29 maart is er een boeteviering met biechtgelegenheid in de H. Johannes de Doperkerk in Mijdrecht. Aanvang is 19:00 uur. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met één van de priesters. Pastoor Den Hartog (06-57330330) of Pastor Schyns (0297-265046)