Adventsactie 2022 – Ieder kind een goede start.

Zondag 27 november is de eerste zondag van de Advent. Adventsactie steunt dit jaar 4 projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere toekomst voor jonge kinderen. Adventsactie gunt ieder kind een kans op een goede start. Onze geloofsgemeenschap collecteert in de Adventstijd verschillende keren voor de kinderen van Sierra Leone.

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Ze kunnen hun talenten ten volle ontwikkelen en opgroeien tot actieve volwassenen die bijdragen aan de ontwikkeling van hun (lokale) gemeenschap.

Een ontwikkelingsachterstand die kinderen oplopen tijdens hun eerste vijf levensjaren leidt tot blijvende schade. Deze kinderen kunnen zich lichamelijk, verstandelijk, sociaal en mentaal minder goed ontwikkelen, waardoor ze later op school moeilijk(er) meekomen en vaker uitvallen. Ook zijn ze extra vatbaar voor infectieziekten.

Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging voor de vroege ontwikkeling en veroorzaakt bijna de helft van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. Wereldwijd lijden zo’n 250 miljoen kinderen aan ondervoeding. Als gevolg daarvan hadden in 2020 149,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar – 22 procent – een groeiachterstand. Dat blijkt uit recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook hadden 45,4 miljoen kinderen ondergewicht, waarvan 13,6 miljoen zelfs ernstig ondergewicht. Ondervoeding maakt kinderen extra vatbaar voor infectieziekten, zoals longontsteking, diarree en malaria. Ook kunnen zij zich lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal niet normaal ontwikkelen, waardoor ze later op school  moeilijk(er) meekomen en vaker uitvallen. Hun mogelijke talenten komen dan niet of slechts beperkt tot ontwikkeling.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De sterfte van kinderen tot vijf jaar daalde van 12,6 miljoen in 1990 tot 5 miljoen in 2020. Het aantal jonge kinderen met een groeiachterstand nam tussen 2000 en 2020 af met 27 procent. Maar nog altijd overlijdt 1 op de 27 kinderen onder de vijf jaar. De helft van hen overleeft het eerste levensjaar niet. Pasgeborenen overlijden vaak door complicaties tijdens of na de geboorte. De risico’s zijn ongelijk verdeeld, zo liggen de sterftecijfers in Afrika bijna tien keer zo hoog als in Europa. Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor jonge kinderen in bepaalde delen van de wereld nog altijd onacceptabel groot.

Steun de Adventsactie door te storten op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

U kunt ook de adventszakjes meenemen achter in de kerk of doneren via de QR-code.