Actie Kerkbalans 2023

De actie kerkbalans 2023 is zaterdag 14
januari van start gegaan en duurt tot 28
januari. Met de actie kerkbalans wordt geld
ingezameld voor de plaatselijke kerk, onze
kerk. Bij velen van u zal in de komende weken
onze brochure (met acceptgirokaart) over de
actie bij u bezorgd worden. In deze brochure
vind u informatie over de actie van 2022 en
de begroting voor 2023.

Uw financiële bijdrage is van groot belang voor onze geloofsgemeenschap
om onze ‘huishouding’ op orde te houden
Mocht u om wat voor reden dan ook de brochure niet ontvangen, dan kunt u
hem hier digitaal lezen
Ook op onze website onder Actie Kerkbalans (https://stjandedoper-
vechtenvenen.nl/breukelen/kerkbijdrage/ ) vindt u de nodige informatie.