Actie Kerkbalans 2018 ingeluid door zuster Monica


Afgelopen zaterdag 20 januari heeft zuster Monica, in aanwezigheid van de werkgroepleden van de actie Kerkbalans, leden van de locatieraad en andere belangstellenden, om 13.00 uur de klokken van de R.K. Kerk H. Johannes de Doper in Mijdrecht-Wilnis geluid. E.e.a. was via Facebook en YouTube live te volgen.

Daarna heeft zij tevens de vlag van de actie in top gehesen welke gedurende de looptijd van de actie blijft wapperen tot en met 4 februari.

Dit alles om aandacht te vragen voor de actie Kerkbalans, welke binnen alle kerken in Nederland gehouden wordt om jaarlijks een financiële bijdrage te vragen voor de kerken. Deze actie is hiermee van start gegaan en loopt 14 dagen.

Zuster Monica werd samen met de andere aanwezigen welkom geheten door de lokale voorzitter van de werkgroep actie Kerkbalans, Jan van Schie. Deze gaf het belang van de actie aan ten behoeve van het voortbestaan van de kerk gemeenschappen en het werk wat daarbinnen wordt verzet, ook door vele vrijwilligers.

Via internet is het interview met zuster Monica terug te zien op de Facebook pagina van Kerkbalans via #Facebook. Zij was live te horen via presentator Leo Feijen en interviewster Joanne Bijleveld bij het landelijke startmoment.

In haar toespraak gaf Zuster Monica het belang aan van de kerk in onze tegenwoordige gemeenschap. De verbinding tussen mensen en het ondersteunen van elkaar in vele vormen. Wat past er nu beter bij zo’n kerk actie als het luiden van de klokken.  Zij is een van die mensen die zich uitdrukkelijk inzet voor de gemeenschap. Het sociale werk vanuit de kerken is van belang in de steeds meer individualiserende  maatschappij.

Deze week brengen duizenden vrijwilligers in Nederland de envelop bij hun kerken leden en volgende week wordt deze weer persoonlijk opgehaald. De actie Kerkbalans is hiermee de grootste landelijk inzameling actie die ieder jaar plaats vindt.

Lees meer op www.kerkbalans.nl