Naar Lourdes 29 april t/m 6 mei 2023

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 van 29 april t/m 6 mei een bedevaart naar Lourdes waar parochie St Jan de Doper Vecht en Venen zal aansluiten. Vanuit de parochie gaat er een bus naar Tourcoing (Noord-Frankrijk). Vandaaruit wordt er verder gereisd met de TGV die rechtstreeks naar Lourdes rijdt. De aankomst is in de loop van de middag. Tijdens deze bedevaart is er ook een speciaal kinderen- en jongeren programma.

Vicaris Ronald Cornelissen van Deventer is in 2023 hoofdaalmoezenier van de bedevaart; pastoor Den Hartog zal geestelijk leidsman zijn.

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met