Feest van HH Cosmas en Damianus

Zondag 26 september zag de kerk er prachtig uit, was helemaal gepoetst en prachtige bloemstukken sierden het altaar: het feest van HH Cosmas en Damianus.

Pastoor Den Hartog ging voor, het koor zag er in hun koortenue feestelijk uit, er stond een tent tussen kerk en Trefpunt.

In ’t Trefpunt werd de laatste hand gelegd aan “iets lekkers voor bij de koffie”, er was weer genoeg gebakken door Sonja en haar “bakgroep”.

We mochten al weer een tijdje koffie drinken in ’t Trefpunt, maar dit weekend werden ook alle maatregelen versoepeld, dus zonder de 1,5 meter afstand mochten we elkaar weer ontmoeten in Trefpunt en kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

En hoe blij was onze dirigent Stephan toen hij zich naar de mensen in de kerk kon draaien om koor en de mensen in de kerk te dirigeren in het meezingen. Het mag weer 🙂

Bij gelegenheid van een feestelijke HH Cosmas en Damianusviering wordt ook vaak onze Cosmas en Damianuspenning uitgereikt.De penning is in april 2002 door het bestuur ingesteld. Zij wordt toegekend aan parochianen die zich gedurende lange tijd als vrijwilliger met veel toewijding en betrokkenheid hebben ingezet voor de geloofsgemeenschap.

Soms, maar niet altijd, bij gelegenheid van het stoppen met een bepaalde taak of bij een jubileum in een werkgroep of functie. Dit jaar hadden twee penningen uit te reiken. Een werd uitgereikt aan Jan Berden en de ander aan Jos Bouwens voor hun enorme staat van dienst. In vele hoedanigheden hebben zij zich de afgelopen jaar binnen onze geloofsgemeenschap ingezet.

Naast bloemen ontvingen de heren ook de Cosmas en Damianuspenning en een prachtige oorkonde.

Mocht u de viering en/of de toespraak terug willen kijken, dan kunt u het zien via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1913/events/recording/163264680001913

En na het kopje koffie of thee met al het lekkers, konden we dit jaar ook weer met elkaar het glas heffen. We kijken terug op een mooie dag 🙂