De geloofstafel: Met rust en regelmaat is het goed bidden

Met rust en regelmaat is het goed bidden

Getijdengebed

Het getijdengebed wordt gebeden in de kloosters en daarbuiten, op het ritme van de dag en de nacht. Het gaat altijd maar door ,wereldwijd. Er zijn 7 vaste gebedstijden.

Vaak worden er een of meerdere psalmen gebeden. Dat gaat in twee groepen, over en weer als vraag en antwoord, als een golfslag, heel rustig. Met een stilte, een pauze, in het midden van een vers.

Een voorbeeld van het bidden afgewisseld met stilte:

God, die in de stilte naar ons luistert,

Soms is het heel stil! Dat is fijn…..

 

Als het zachtjes gaat sneeuwen,

Samen stil zijn…..

 

Als er mist is, in de straten of in het bos,

Stilte…..

 

Als we heel goed luisteren naar elkaar,

Stilte…..

 

Aan het einde van een mooi verhaal,

Stilte…..

 

Midden in de muziek, tussen de muzieknoten

Stilte…..

 

God, midden in de stilte bent U bij ons.

amen

Bette Westera bewerkte psalmen voor kinderen. Je zou eens kunnen proberen om zo’n psalm op deze manier te bidden. Het symbooltje * geeft de stilte aan.

Twee voorbeelden hiervan zijn te zien op de geloofstafel, en er liggen daar ook exemplaren van om mee naar huis te nemen.