logo 250
10 september 2022

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus

Lieve mensen,


Zaterdag 10 september, een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.

open monumentendag

Ontmoeten: Open Monumentendag zaterdag 10 en zondag 11 september a.s.

Dit weekend is het Open Monumentendag. Ook onze Cosmas en Damianuskerk zal die dagen open zijn van 13.00 -16.00 uur. Tijdens de monumentendagen is het allemaal net iets anders: er zullen een aantal “kerkschatten” tentoongesteld worden en het is mogelijk om de toren te beklimmen. Dus de moeite waard om even langs te komen :-)Ontmoeten: een ontmoetingsavond

Afgelopen dinsdag stond onze eerste vergadering in het teken van ontmoeten. Vanuit de LocatieRaad en PastoraatGroep hebben leden van alle vrijwilligersgroepen uitgenodigd. We vroegen ons o.a. de volgende dingen af:

 • Hoe gaat het in uw vrijwilligersgroep.

 • Kunnen wij al locatieraad of pastoraatgroep iets voor u betekenen ?

 • Weet u ons echt te vinden ?

 • Hebt u behoefte aan af en toe een stukje in de ONE of de Bewogen in Beweging of de nieuwsbrief ?

 • Is er nog de behoefte aan een platform parochianen of wellicht aan een andere manier van ontmoeten ?

 • Vindt u dat er binnen ons kerkgebouw iets aangepakt moet worden op korte termijn (buiten de verwarming ;-) )

 • Wie zou ons willen helpen met bijv boekjes uitdelen voor de viering of collectegeld tellen na de viering

 • Maar ook........ is de vrijwilligersavond jeu-de-boules nog wenselijk of is er bijv meer behoefte aan een middag high tea met alle vrijwilligers.

Zo fijn om te zien dat er echt heel veel mensen waren. Edwin gaat er een verslag van maken en de actiepunten gaan we oppakken. Daar zullen we verslag van gaan doen. En ook heel fijn dat de meesten aangaven dat het fijn zou zijn om twee keer per jaar zo met elkaar om de tafel te zitten. Er is lang gepraat, dus de borrel na afloop was ook echt wel verdiend :-)Komende vieringen:

 • Zondag 11 september om 11.00 uur Taizé-viering met Max Verbeek en Loes Geerlings – gevonden worden. We zien u natuurlijk graag in ons mooie kerkgebouw, maar mocht dat niet kunnen dan kunt u ook meekijken klik hier en meelezen klik hier.

 • Zondag 18 september om 11.00 uur Zieken- en Ouderenzondag – Pastoor R. den Hartog.

Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur.

Afgelopen woensdag was er een eucharistieviering voor met name senioren. Komende woensdag kunt u luisteren naar Max Verbeek. Zoals u weet begint Max altijd met de heilige van de dag. Wilt u meeluisteren naar zijn overweging klik hier.Attentiebloemetje.

We leven met elkaar mee in mooie tijden, in verdrietige tijden en proberen zo elkaar tot steun te zijn, net als Hij. Deze week zijn er daarom bloemen bezorgd bij:

Suze Gielissen, ze is afgelopen dinsdag 90 jaar geworden. Onze hartelijke felicitaties.
Er zijn bloemen bezorgd bij Corry Kok en Joop Welter, omdat zij allebei akelig zijn gevallen met vervelende kwetsuren tot gevolg.

Wij wensen hen en ons allen kracht en zegen van onze God, die liefde is.

Als u suggesties heeft voor attentiebloemen of een –kaart, geef die dan door aan het secretariaat secretariaat@cosmasendamianus.nlWekelijkse berichten:

Gelovigen wordt nog gevraagd

 • alle hygiëne maatregelen in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.

 • a.v. de vredeswens: inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft.

“Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.Kerk open

 • Zaterdag 10 september Open Monumentendag 13.00 - 16.00 uur.

 • Zondag na de viering tot 12.30 uur.

 • Zondag 11 september Open Monumentendag 13.00 - 16.00 uur.

 • Woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Uw gastheer is Max Verbeek.

Collecte via bankrekening of GiVT

Dank voor uw giften op onze rekening NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper ABCOUDE en uw giften via GIVT.En dan nog........ de handen uit de mouwen

Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt de week voor de viering van het Cosmas en Damianus feest de kerk extra schoongemaakt onder leiding van onze vaste schoonmakers Bert en Joop. Dit jaar zal het zijn op maandag 19 september 2022. Het poetsen start om 09:00 uur en duurt tot 12.00 uur. Uiteraard is er een koffiepauze met een traktatie! Zoals gezegd, onder leiding van Bert en Joop. Zij maken iedere week onze kerk schoon, maar voor het Cosmas en Damianusfeest kunnen ze extra handen gebruiken. Het zou geweldig zijn als ook u zich opgeeft om ons te helpen schoonmaken. Noteert u vast de datum in de agendalieve groet,

PastoraatGroep en LocatieRaad

Zaterdag 10 september 2022

AB taize

Taizé viering - Loslaten


Uitschrijven | Uw instellingen beheren

Adres secretariaat:
Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
secretariaat@cosmasendamianus.nl
0294 281335

open op maandag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
facebook twitter