logo 250
03 september 2022

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus

Lieve mensen,


Zaterdag 3 september, een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.

open monumentendag

De handen uit de mouwen

Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt de week voor de viering van het Cosmas en Damianus feest de kerk extra schoongemaakt onder leiding van onze vaste schoonmakers Bert en Joop. Dit jaar zal het zijn op maandag 19 september 2022. Het poetsen start om 09:00 uur en duurt tot 12.00 uur. Uiteraard is er een koffiepauze met een traktatie! Zoals gezegd, onder leiding van Bert en Joop. Zij maken iedere week onze kerk schoon, maar voor het Cosmas en Damianusfeest kunnen ze extra handen gebruiken. Het zou geweldig zijn als ook u zich opgeeft om ons te helpen schoonmaken. Noteert u vast de datum in de agenda :-)Ontmoeten: Open Monumentendag zaterdag 10 en zondag 11 september a.s.

Ook onze Cosmas en Damianuskerk zal die dagen op zijn. De kerkwachten zijn aanwezig van 13.00 – 16.00 uur. Tijdens de monumentendagen is het allemaal net iets anders: er zullen een aantal “kerkschatten” tentoongesteld worden en het is mogelijk om de toren te beklimmen.Ontmoeten: pastor A. ten Klooster.

Al eerder aangekondigd en nu is het moment daar: sinds augustus gaat pastor Anton ten Klooster als assistent priester verbonden aan onze parochie. Pastor Ten Klooster is docent moraaltheologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Tevens is hij studierector van het Ariëns instituut, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Zijn assistentie in onze parochie zal ingevuld worden op basis van zijn beschikbaarheid naast zijn reguliere werk. Komende zondag zal hij voorgaan in onze Cosmas en Damianuskerk.Komende vieringen:

  • Zondag 4 september om 11.00 uur een eucharistieviering met pastor A. ten Klooster – de zondag vieren – 23e zondag door het jaar – Loslaten. We zien u natuurlijk graag in ons mooie kerkgebouw, maar mocht dat niet kunnen dan kunt u ook meekijken klik hier en meelezen klik hier.

  • Woensdag 7 september om 10.00 uur een eucharistieviering voor met name senioren in ’t Trefpunt met pastoor R. den Hartog. Van harte welkom, maar wilt u liever vanuit huis meeluisteren klik hier.

  • Zondag 11 september om 11.00 uur Taizé-viering met Max Verbeek en Loes Geerlings.Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur.

Afgelopen woensdag hoorde u Els van der Wielen. Zij vertelde over vriendschap. Zij was nieuwsgierig gemaakt door een boekje van Hans Bouma: Vriendschap is geluk hebben. Zonder de weldaad van vriendschap zou ons leven een onmenselijk zware opgave zijn. En wat heb je voor vriendschap nodig ? De teksten die Els voorleest, spreken haar zeer aan. Ze inspireren haar voor een kijktafel. Met haar zus Loes heeft ze die kijktafel inmiddels gemaakt. Kijk rustig zondag of bij een komende gelegenheid even achter in de kerk tegenover het Antoniusbeeld hoe haar inspiratie vorm gekregen heeft. Hebt u afgelopen woensdag niet kunnen luisteren, luister dan even terug klik hierAttentiebloemetje.

We maken met elkaar veel mee in onze geloofsgemeenschap: momenteel veel ziekte, zeerte, overlijdens, maar gelukkig ook een hele mooie gebeurtenis. Het is echt nodig om net als Hij, naar elkaar te blijven omzien. Er zijn daarom bloemen bezorgd bij:

Corry en Dries Mebus: vanwege ziekte en overlijden maken ze zware tijden door.

Riet Veldman: zij heeft enige tijd geleden een nieuwe knie gekregen en is

daarvan herstellend.

Nico van Thiel: ook hij is geopereerd en daarvan aan het herstellen.

Truus Beukeboom: zij is onlangs akelig gevallen.


En tot slot: er zijn ook bloemen bezorgd bij Mathilde Minnée-van der Geer. Zij wordt komende maandag 100 jaar. Wij feliciteren haar van harte met het behalen van deze respectabele leeftijd.

Wij wensen hen en ons allen kracht en zegen van onze God die liefde is. Wij vragen u om voor hen te bidden.

Als u suggesties heeft voor attentiebloemen of een –kaart, geef die dan door aan het secretariaat secretariaat@cosmasendamianus.nlWekelijkse berichten:

Gelovigen wordt nog gevraagd

  • alle hygiëne maatregelen in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.

  • a.v. de vredeswens: inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft.

“Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.

Kerk open

  • Zondag na de viering tot 12.30 uur.

  • Woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Uw gastvrouw is de koster.

  • Zaterdag 10 en zondag 11 september tussen 13.00 en 16.00 uur. Open Monumentendagen.

Collecte via bankrekening of GiVT

Dank voor uw giften op onze rekening NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper ABCOUDE en uw giften via GIVT.En dan nog........

Deze week vernamen wij dat pastor Moorman deze maand herdenkt samen met 6 medebroeders dat zij 70 jaar geleden zijn ingetreden in de franciscaanse broedergemeenschap.

Achterin de kerk ligt een kaart om hem hiermee te feliciteren. Heel fijn wanneer u ook de kaart vanuit onze geloofsgemeenschap wil ondertekenen.lieve groet,

PastoraatGroep en LocatieRaad

Zaterdag 3 september 2022

A. ten Klooster IMG_4040

Pastor Anton ten Klooster


Uitschrijven | Uw instellingen beheren

Adres secretariaat:
Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
secretariaat@cosmasendamianus.nl
0294 281335

open op maandag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
facebook twitter