logo 250
21 januari 2023

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus

Lieve mensen,


Zaterdag 21 januari, een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.


d-Kerkbalans_2023_rgb

  Oproep: Vrijwilligers gezocht voor ondersteuning vluchtelingen

  De coördinatoren voor vluchtelingen in De Ronde Venen zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers. In dit serieuze en vertrouwelijke werk word je goed ingewerkt en word je een soort buddy/coach van een gezin. Heb je interesse of weet je iemand, meld dat dan bij Frits Kutschenreuter (fkutschenreuter@hotmail.com tel. 06-18865764).

  En over ondersteuning gesproken: vandaag kunt u – zo lang de voorraad strekt - diepgevroren erwtensoep kopen bij diverse verkooppunten: bij ’t Markvelt, Plus Koot, Albert Heijn, Bakkerij Both (locatie Kerkplein) en Garage Abcoude. Deze erwtensoep-actie is georganiseerd door de Lions afdeling Abcoude-Baambrugge en de opbrengst dit jaar is bestemd voor Stichting hulpfonds vluchtelingen Abcoude-Baambrugge.

  Komende vieringen:

  · Zondag 22 januari om 10.00 uur een eucharistieviering met pastor H. Huisintveld - de zondag vieren – 3e zondag door het jaar – Komt, volgt Mij – Bidweek van de eenheid Is Christus dan in stukken verdeeld ? 1 Korintiërs 1,13 Van harte welkom in ons mooie kerkgebouw om mee te vieren en elkaar te ontmoeten. Maar u kunt ook meekijken klik hier en voor het kerkboekje klik hier.

  · Zondag 29 januari om 10.00 uur een eucharistieviering met pastor H. Huisintveld.

  Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt.

  Afgelopen woensdag hoorde u Els van der Wielen. Zij sprak over de rustige tijd na de feestdagen, een tijd om na te denken over allerlei dingen. Bijvoorbeeld over bidden en wat dat met ons, voor ons doet. Ze vertelt over biddenloosheid. Els spreekt in haar overweging over redenen voor biddenloosheid in je leven. Maar ......... En zo neemt ze ons mee naar het doel van het gebed. Ze vertelt ook hoe het haar geïnspireerd heeft tot het maken van de geloofstafel van dit moment. U treft de geloofstafel achter in de kerk aan, bij de Antoniusdeur. Wilt u het verhaal terug- of beluisteren klik hier

  Komende woensdag kunt u luisteren naar Max Verbeek klik hier klik hier  Attentiebloemetje.

  We proberen om te zien naar elkaar en zo de ander tot steun te zijn, net als Hij die de weg van de Liefde is voorgegaan. Daarom zijn er deze week bloemen bezorgd:

  Bij Jan van der Lugt, als blijk van aandacht na het overlijden van zijn vrouw Noor op 13 december vorig jaar.

  We wensen hem en zijn kinderen en kleinkinderen kracht en zegen van onze enige Voorganger.

  Als u suggesties heeft voor attentiebloemen of een –kaart, geef die dan door aan het secretariaat secretariaat@cosmasendamianus.nl  Wekelijkse berichten:

  Gelovigen wordt nog gevraagd

  · alle hygiëne maatregelen in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.

  · t.a.v. de vredeswens: inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden.

  Kerk open

  · Zondag na de viering tot 11.30 uur.

  Collecte via bankrekening of GiVT

  Dank voor uw giften op onze rekening NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper ABCOUDE klik hier en uw giften via GIVT.

  En dan nog........ een uitnodiging van de Dorpskerk

  Woensdag 25 januari a.s. verzorgt prof. Dr. Theo de Wit een avond in Abcoude: Begin van einde van onze democratie. Het begint om 20.00 uur. Het is in 't Hoogt, Kerkplein 32. De toegang, koffie en thee zijn gratis. Vrijwillige bijdrage is welkom.  Theo de Wit is filosoof, hoogleraar en publicist. Hij publiceert over hoe je een democratie draaiende houdt. Omdat dat nu zo'n actueel thema is, komt hij naar ons toe. Hij betoogt dat de huidige vorm van democratie voorbij gaat. Maar wat komt dan hierna? Tolerantie alleen is niet genoeg voor een vervolg. Het wantrouwen in de overheid groeit. Ook tolerante mensen roepen om een sterke man of vrouw. Is democratie voorbij aan het gaan? De Wit bespreekt vanuit welke waarden nieuwe vormen van democratie aan het ontstaan zijn. Dat begint lokaal. Ook in Abcoude zie je dat al. Theo de Wit wijst het aan en gaat met ons in gesprek. Welkom, voor deze gezellige avond in de serie "Uit de Tijd". Ook al weet je niks van het onderwerp -of misschien wel juist dáárom- kom luisteren en praat mee.

  lieve groet,

  PastoraatGroep en LocatieRaad,

  zaterdag 21 januari 2022.

  AB IMG_6116
  AB QR IMG_5420

  scan met camera van telefoon of klik op de QR code
  Uitschrijven | Uw instellingen beheren

  Adres secretariaat:
  Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
  secretariaat@cosmasendamianus.nl
  0294 281335

  open op maandag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
  facebook twitter