9 juni- web

10e zondag door het jaar
Woord- en communieviering
Voorganger: Zr. Monica
Lector: Annemiek Dijkhuizen

Zondag 9 juni laatste zondagmiddagconcert in  de Johannes de Doperkerk
in Mijdrecht om 15.00 uur.

Woensdag 12 juni is er een viering in de AA
Aanvang 15.00 uur

Zaterdag 15 juni is er een doopviering in onze kerk.
Door Iraaks- christelijke gemeenschap om 15.00 uur.

Zondag 23 juni vieren wij onze parochiedag.
Het parochiebestuur nodigt u allen uit.
De Eucharistieviering begint om 10.30 uur in de kerk
van Mijdrecht- Wilnis. Het thema  van de dag is:
Pelgrims van Hoop.
Die dag is er geen viering in onze kerk!
U kunt u intenties aflaten lezen in Mijdrecht,
wilt u dat doorgeven bij ons secretariaat.
Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Achter in onze kerk vindt u op de tafels een inschrijfformulier
om u op te geven als mee wilt rijden of wilt rijden.

Zondag 9 juni is de collecte is voor eigen kerk.