16 december Jubileum Pastoor Griffioen


1968: intrede in het klooster

1973: start als pastoraal werker

1993; Priesterwijding

Ter gelegenheid van de jubilea is er op zondag 16 december een eucharistieviering om 10.30 uur in de kerk van de geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper, Driehuisplein 2, Mijdrecht/Wilnis.

Na de viering is er gelegenheid om pastoor Griffioen te feliciteren in ‘t Oude Parochiehuis (Bozenhoven 152 in Mijdrecht) onder het genot van een kopje koffie.

U bent van harte uitgenodigd.