Processie Boxmeer


In Boxmeer (NB), vindt jaarlijks op de 2e zondag na Pinksteren, dit jaar dus op 3 juni, een kleurrijke processie plaats. Deze processie wordt de: “Boxmeerse Vaart”, genoemd en vindt zijn oorsprong rond 1400. Er was een priester die twijfelde aan de verandering van de wijn in het Bloed van Christus. De wijn in de kelk veranderde in bruisend bloed en stroomde over de kelk op het altaar linnen. Een stukje van dit altaar linnen wordt in een schrijn meegedragen in de processie. In de processie lopen diverse muziekkorpsen, gilden, notabelen, geestelijken, misdienaars, scholieren, of wel iedere inwoner van Boxmeer draagt zijn steentje bij. Halverwege is bij de Kapel “het Zand” een kort plechtig lof. Daarna gaat de processie verder en eindigt weer in de Basiliek.

Vanuit onze parochie is het mogelijk om deze processie te bezoeken, met een luxe touringcar willen wij bij voldoende belangstelling hier naar toe gaan.

Zo ziet u ook eens het Katholieke leven in een andere setting. U kunt naar de processie kijken, maar ook meelopen.

De plechtige hoogmis begint om 10.30 uur, dus gaan we vroeg weg, en het is fijn als u goed ter been bent.

Aanmelden bij het Centraal Secretariaat voor 15 april: 0297-265046 / centraal.secretariaat@stjandedoper-vechtenvenen.nl 

Deelname € 15,00 p.p.