Gebedsviering van Boete en Verzoening in de Veertigdagentijd


 

Ter voorbereiding op Pasen is er op dinsdagavond 27 maart  om 19.00 uur een Boeteviering met de gelegenheid om persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. De viering vind plaats in de kerk van Mijdrecht. Wees welkom allemaal!! God is barmhartig en vergevingsgezind bij Hem kun je altijd terecht.

“De heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere wijze te ervaren in het Sacrament van Boete en Verzoening ”. Dat waren de woorden van paus Franciscus dinsdagmorgen 15 november 2016 tijdens zijn toespraak tot de Nederlandse pelgrims na afloop van een speciale Mis in de Sint Pieter te Rome.

Verder zei hij dat het Heilig Jaar inmiddels afgesloten is en het ons tot een nog hechtere band heeft gebracht met Jezus Christus, die het gezicht is van de barmhartigheid van de Vader. Het is onmogelijk dit grote mysterie van Gods liefde ooit volledig te doorgronden! Het is de bron van ons heil: heel de wereld, ieder van ons heeft de goddelijke barmhartigheid nodig. Zij is het die ons redt, die ons leven geeft, die ons herschept tot ware zonen en dochters van God. Deze heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere manier te ervaren in het Sacrament van Boete en Verzoening. De Biecht is de plek waar wij het geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid mogen ontvangen. Het is daar dat de omvorming van ieder van ons begint, alsook de hervorming van het leven van de Kerk.

Open je hart. Laat je vormen door Gods barmhartigheid om zelf een werktuig van barmhartigheid worden. Eenmaal omhelsd door de barmhartige Vader die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult je in staat zijn om van zijn liefde te getuigen in het leven van alledag. Vele van ons dorsten naar God, ze dorsten naar zijn goedheid en liefde. En wij allemaal  als “kanalen” van barmhartigheid, kunnen helpen deze dorst te lessen. Als missionaire leerlingen van Jezus kunnen wij de samenleving “bevloeien” met de verkondiging van het Evangelie en met onze liefde voor de naaste, vooral jegens de allerarmsten en de mensen die niemand anders hebben dan zichzelf.

Graag tot ziens op dinsdag 27 maart 2018 om 19.00 uur te Mijdrecht.